Best Practice in IT Management 2010

====================== MEDEDELING =======================================
Het Best Practice congres 2011 vindt plaats op een nog te bepalen datum/plaats.
De komende maanden wordt het congres verder voorbereid door een groot collectief van vakorganisaties in het IT-management werkveld. Samenwerken en bruggen slaan naar elkaars discipline staat centraal in dit unieke congres.
=========================================================================

Na een jaar van veranderende markten, onzekerheid, lagere IT-budgetten en organisatorische verandering, zien we dat samenwerking op allerlei niveaus in de samenleving benadrukt wordt. Binnen bedrijven en organisaties is dit natuurlijk niet anders.
In 2011 werken 19 vakorganisaties samen om één Best Practice congres te maken!

Schrijf nu in voor To Gather, Together / Het grote voorjaarscongres Best Practice in IT Management

In de afgelopen 14 jaar heeft het Best Practice congres zich ontwikkeld tot een mijlpaal in de agenda van de IT-managementspecialist, eerst als ‘De Wereld van IT Beheer’ en de laatste 8 jaar alweer als ‘Best Practice in IT Management’. In die 14 jaar is IT-management veel volwassener geworden. Natuurlijk blijven thema’s als Governance, Functioneel Beheer en Service Management belangrijk, maar tegelijkertijd is er ook veel veranderd en gaat er de komende jaren nog meer veranderen. Zo is de rol van veel IT’ers onmiskenbaar dichter tegen de businessprocessen aan gekropen, en is die beweging nog lang niet ten einde.

Vorige keer was het thema ‘Warming Up to the Ice Age’, met een oproep om IT steviger op de agenda te zetten. De economische crisis heeft veel bedrijven aan het denken gezet, waarbij veel aandacht uit gaat naar de vraag hoe we processen anders en beter gaan opzetten en aansturen. De rol van IT krijgt daarbij op veel plaatsen nadrukkelijker aandacht. Het Nieuwe Werken (HNW) is zo’n voorbeeld. Ook zien we dat sommige IT-bedrijven en IT-oplossingen in deze tijd juist snel groeien. Met name waar processen 'Lean’ kunnen worden ingericht is dit het geval. Nederland is een land waar best practices makkelijker door organisaties gedeeld worden dan in andere landen.

Nederland is ook al heel lang het land met de meeste vakbladen voor IT-management n de meeste vakorganisaties die zich met aspecten van IT- en informatiemanagement bezig houden. Het Best Practice team heeft vanaf het begin zoveel ogelijk van deze organisaties bij het congres betrokken. Alleen daarom al is Best Practices het grootste onafhankelijke IT-managementcongres geworden.

Dit jaar gaan we nog een stap verder. We organiseren het congres samen met alle relevante IT- en Informatiemanagement-organisaties. Wij denken dat samenwerking meer dan ooit centraal staat in de maatschappij. Veel professionals worden door de veelheid van verenigingen, stichtingen, clubs en andere organisaties slechts beperkt geïnformeerd over interessante ontwikkelingen in de breedte van het vakgebied. Het Best Practice congres zal dus nog meer dan andere jaren de plaats zijn voor IT- en informatiemanagement-professionals, om te leren, de degens te kruisen en te ontmoeten. To Gather, Together.